Inicjatywy edukacyjne

Inicjatywy UE w tej dziedzinie oferują studentom i pracownikom sektora oświaty możliwość lepszego zrozumienia systemów edukacji w całej UE oraz znalezienie odpowiedniego programu studiów.

UE oferuje studentom, uczniom zawodu i stażystom możliwość zdobycia doświadczeń edukacyjnych w niektórych spośród najbardziej postępowych instytucji kształcenia na świecie.

Jesteś zainteresowany przyjazdem do Europy na studia? Inicjatywa „Studia w Europie” („Study in Europe”) to informacje i porady, które pomogą Ci w wyborze tego, co i gdzie studiować.

Studenci i pracownicy sektora oświaty mogą również uzyskać dostęp do SELFIE, które pomoże im lepiej ocenić, jak ich szkoła wykorzystuje technologie w epoce cyfrowej.

Stałe tworzenie możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia nadal jest niezmiernie ważne dla UE i jej państw członkowskich. Inicjatywy UE, takie jak SELFIE czy „Studia w Europie” umożliwiają każdemu pełne wykorzystanie potencjału – bez względu na to, czy jest on uczniem, który zamierza podjąć studia uniwersyteckie w UE, czy też osobą zawodowo zajmującą się edukacją, która chce rozwijać swoje umiejętności i karierę zawodową.