×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Inicjatywy edukacyjne

Inicjatywy oferują studentom i specjalistom w dziedzinie edukacji możliwość wyszukania i odbycia szkolenia, zdobycia wsparcia finansowego oraz lepszego zrozumienia systemów edukacji w całej UE.

UE oferuje studentom, uczniom zawodu i stażystom możliwość zdobycia doświadczenia w niektórych spośród najbardziej postępowych instytucji edukacyjnych na świecie. Inicjatywa „Studiuj w Europie” („Study in Europe”) oferuje osobom, które pragną kontynuować kształcenie, narzędzia potrzebne do lepszego poznania dostępnych możliwości. Osoby uczące się i osoby zawodowo zajmujące się edukacją mogą również uzyskać dostęp do SELFIE i zwiększyć tym samym swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób ośrodki uczenia się rozwijają swoje zasoby, aby konkurować na rynku, który staje się coraz bardziej cyfrowy i ogólnoświatowy. 

Zwiększanie możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia nadal ma ogromne znaczenie dla UE i jej państw członkowskich. Inicjatywy te mogą pomóc każdemu zwiększyć wiedzę na temat sposobu, w jaki może optymalnie wykorzystać swój potencjał – bez względu na to, czy jest on uczniem, który zamierza podjąć studia uniwersyteckie w UE, czy też urzędnikiem, który chce zwiększyć możliwości danej instytucji. Uzyskaj ważne informacje na temat tego, co sektor edukacji może Ci zaoferować w UE.