×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Over onderwijsinitiatieven

Europese initiatieven helpen studenten en lesgevers om een cursus en financiële steun te vinden en meer inzicht in de onderwijsstelsels in alle EU-landen te krijgen.

De EU geeft studenten, leerlingen en stagiairs volop kansen om ervaring op te doen in enkele van ’s werelds meest vooraanstaande onderwijsinstellingen. Het initiatief Studeren in Europa laat zien welke kansen er voor het oprapen liggen. Via SELFIE kunnen studenten en lesgevers dan weer ontdekken hoe onderwijsinstellingen zich aanpassen aan een steeds meer gedigitaliseerde en gemondialiseerde markt. 

Het blijft voor de EU en haar lidstaten buitengewoon belangrijk om de kansen op het gebied van onderwijs en opleiding te verruimen. Deze initiatieven helpen iedereen om zijn potentieel optimaal te benutten, zowel studenten die verder willen studeren aan een Europese universiteit, als medewerkers van onderwijsinstellingen die de capaciteit van die instellingen willen uitbreiden. Lees wat het Europees onderwijs te bieden heeft.