Dwar l-inizjattivi fil-qasam tal-edukazzjoni

L-inizjattivi tal-UE f’dan il-qasam joffru lill-istudenti u lill-professjonisti tal-edukazzjoni l-opportunità li jifhmu aħjar is-sistemi edukattivi fl-UE, u li jsibu programm xieraq ta’ studju.

L-UE toffri lill-istudenti, l-apprendisti u t-trainees prospettivi l-possibbiltà ta’ esperjenza ta’ edukazzjoni vibranti f’xi wħud mill-aktar istituzzjonijiet ta’ tagħlim progressivi.

Jekk inti interessat li tiġi tistudja fl-Ewropa, l-inizjattiva Studja fl-Ewropa tiġbor flimkien informazzjoni u pariri biex jgħinuk tagħżel x’se tistudja u fejn.

L-istudenti u l-professjonisti tal-edukazzjoni jistgħu jaċċessaw ukoll SELFIE biex jifhmu aħjar kif l-iskola tagħhom qed tagħmel użu mit-teknoloġiji fl-era diġitali.

Il-ħolqien kontinwu ta’ opportunitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ jibqa’ ta’ importanza kbira għall-UE u l-Istati Membri tagħha. Inizjattivi tal-UE, bħal SELFIE u Studja fl-Ewropa, jippermettu lill-individwi jirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tagħhom – kemm jekk student jieħu l-pass li jmiss lejn lawrja universitarja, kif ukoll jekk hu professjonist tal-edukazzjoni li jfittex li jiżviluppa l-ħiliet u l-karriera tiegħu.