Izglītības iniciatīvas

ES iniciatīvas šajā jomā studentiem un izglītības speciālistiem piedāvā iespēju labāk izprast izglītības sistēmas visā ES un atrast piemērotu studiju programmu.

ES piedāvā topošajiem studentiem, mācekļiem un praktikantiem iespēju iegūt dinamisku mācību pieredzi dažās pasaules progresīvākajās mācību iestādēs.

Ja ir interese par studijām Eiropā, iniciatīva “Studē Eiropā” piedāvā informāciju un padomu, lai palīdzētu izvēlēties, ko un kur studēt.

Studenti un izglītības speciālisti var arī piekļūt SELFIE, lai vairotu izpratni par to, kā viņu skola izmanto tehnoloģijas digitālajā laikmetā.

Izglītības un apmācības iespēju paplašināšana ir īpaši svarīga gan ES kopumā, gan atsevišķās dalībvalstīs. ES iniciatīvas, tādas kā SELFIE un “Studē Eiropā”, ļauj cilvēkiem pilnībā izmantot savu potenciālu, vai tas būtu students, kurš sper nākamo soli un sāk studijas augstskolā, vai izglītības speciālists, kas vēlas attīstīt savas prasmes un karjeru.