×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

O inicijativama za obrazovanje

Inicijative studentima i nastavnicima omogućuju da pronađu program koji ih zanima, pribave sredstva i dobiju bolji uvid u različite obrazovne sustave u Europi.

Budućim studentima, naučnicima i pripravnicima EU nudi mogućnost da iskuse dinamičan svijet nekih od najnaprednijih obrazovnih ustanova. Ako ste spremni za sljedeći korak u svojem obrazovanju, inicijativa Studiranje u Europi omogućuje vam bolji uvid u mogućnosti koje vam se nude. Studenti i nastavnici mogu pristupiti i SELFIE-ju kako bi bolje razumjeli način na koji obrazovne ustanove razvijaju svoje resurse da bi s obzirom na sve veću digitalizaciju i globalizaciju ostale konkurentne na tržištu. 

Širenje prilika za obrazovanje i osposobljavanje i dalje je izuzetno važno EU-u i državama članicama. Ovakve inicijative pomažu nam da uvidimo najbolje načine za ostvarenje svog potencijala, bilo kao student na putu prema stjecanju diplome sa sveučilišta u EU-u ili kasnije u profesionalnom životu, radi usavršavanja. Informirajte se o prilikama koje pruža obrazovanje u Europskoj uniji.