O inicijativama za obrazovanje

Ovakve inicijative EU-a studentima i nastavnicima omogućuju da dobiju bolji uvid u različite obrazovne sustave u Europi i pronađu program koji im odgovara.

Budućim studentima, naučnicima i pripravnicima EU nudi mogućnost da iskuse dinamičan svijet obrazovanja nekih od najnaprednijih obrazovnih ustanova.

Ako biste željeli doći u Europu na studij, inicijativa Studiranje u Europi nudi informacije i savjete kako biste mogli odabrati što želite studirati i gdje.

Studenti i nastavnici mogu pristupiti i alatu SELFIE kako bi bolje razumjeli način na koji se njihova obrazovna ustanova koristi tehnologijama u ovo digitalno doba.

Kontinuirano stvaranje novih prilika za obrazovanje i osposobljavanje i dalje je izuzetno važno EU-u i državama članicama. Inicijative EU-a, kao što su SELFIE i Studiranje u Europi, pomažu vam da ostvarite svoj puni potencijal, bez obzira na to jeste li student na putu prema diplomi ili nastavnik koji želi razvijati svoje vještine i napredovati u karijeri.