Eolas faoi thionscnaimh oideachais

Tugann tionscnaimh de chuid an Aontais sa réimse seo deis do mhic léinn agus do ghairmithe oideachais tuiscint níos fearr a fháil ar chórais oideachais ar fud an Aontais, agus clár staidéir oiriúnach a aimsiú.

Tugann an tAontas Eorpach deis do mhic léinn, do phrintísigh agus d’oiliúnaithe ionchasacha eispéireas bríomhar oideachais a fháil i gcuid de na hinstitiúidí foghlama is forásaí ar domhan.

Más mian leat teacht chun na hEorpa le staidéar a dhéanamh, is tionscnamh é Staidéar san Eoraip a chuireann eolas agus comhairle ar fáil le cabhrú leat ábhar agus láthair staidéir a roghnú.

Féadfaidh mic léinn agus gairmithe oideachais úsáid a bhaint as SELFIE freisin. Is uirlis í sin a chuirfidh lena dtuiscint ar an dóigh a bhfuil a scoil féin ag úsáid na teicneolaíochta sa ré dhigiteach.

Tá sé fós ríthábhachtach don Aontas agus do na Ballstáit go mbeifear ag cur go leanúnach leis na deiseanna atá ar fáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna. A bhuí le tionscnaimh de chuid an Aontais, SELFIE agus an Staidéar san Eoraip cuir i gcás, is féidir le daoine barr a gcumais a bhaint amach – mar shampla, mac léinn atá ag dul i dtreo céim ollscoile a dhéanamh, nó gairmí oideachais atá ag iarraidh a scileanna agus gairm a fhorbairt.