×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Eolas faoi thionscnaimh oideachais

Tugann tionscnaimh deis do mhic léinn agus do ghairmithe oideachais cúrsaí a aimsiú, maoiniú a fháil agus tuiscint níos fearr a fháil ar chórais oideachais ar fud an Aontais.

Tugann an tAontas Eorpach deis do mhic léinn, do phrintísigh agus d’oiliúnaithe ionchasacha eispéireas bríomhar a fháil i gcuid de na hinstitiúidí foghlama is forásaí ar domhan. Leis an tionscnamh ‘Staidéar san Eoraip’ is féidir le daoine ar suim leo leanúint leis an oideachas teacht ar eolas faoi na deiseanna éagsúla atá ar fáil dóibh. Féadfaidh mic léinn agus gairmithe oideachais úsáid a bhaint as SELFIE freisin. Is uirlis í sin a chuirfidh lena dtuiscint ar an gcaoi a bhfuil ionaid foghlama ag forbairt a n-acmhainní d’fhonn a bheith iomaíoch i margadh ina bhfuil an ghné dhigiteach agus an ghné dhomhanda ag dul i dtreis. 

Tá sé fós ríthábhachtach don Aontas agus do na Ballstáit go gcuirfear leis na deiseanna atá ar fáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna. A bhuí leis na tionscnaimh sin, is féidir linn cur lenár dtuiscint ar an dóigh is fearr chun barr ár gcumais a bhaint amach – mar shampla, más mac léinn tú atá ag dul i dtreo céim ollscoile a dhéanamh san Aontas nó státseirbhíseach atá ag iarraidh acmhainn saoráide ar leith a fheabhsú. Tá an t-eolas is tábhachtaí faoi na tionscnaimh sin ag na naisc thuas.