×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Tietoa koulutusaloitteista

EU:n koulutusaloitteet tarjoavat opiskelijoille ja opetusalan ammattilaisille mahdollisuuksia kurssitarjonnan kartoittamiseen, rahoituksen saamiseen ja koulutusjärjestelmien parempaan tuntemiseen EU:ssa.

EU tarjoaa opiskelu-, oppisopimus- ja harjoittelupaikoista kiinnostuneille tilaisuuksia elämyksellisiin oppimiskokemuksiin maailman edistyksellisimmissä oppilaitoksissa. Opiskele Euroopassa -hanke tarjoaa seuraavaa opiskelusiirtoaan pohtiville tietoa ja välineitä tarjolla olevien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Opetusalan ammattilaisten käytettävissä on myös SELFIE-itsearviointiväline, jonka avulla oppilaitokset voivat arvioida ja vertailla digitaalisia valmiuksiaan enenevässä määrin verkottuneilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla. 

Koulutustarjonnan lisääminen on aina ollut EU:lle ja sen jäsenvaltioille ensisijaisen tärkeää. Koulutusalan EU-aloitteet auttavat opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa kehittämään valmiuksia ja hyödyntämään potentiaaliaan sekä yksilötasolla että oppilaitosten tasolla. Tutustu EU:n tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin.