Tietoa koulutushankkeista

EU:n koulutushankkeet tarjoavat opiskelijoille ja opetusalan ammattilaisille mahdollisuuksia EU-maiden koulutusjärjestelmien parempaan tuntemiseen ja kurssitarjonnan kartoittamiseen.

EU tarjoaa opiskelu-, oppisopimus- ja harjoittelupaikoista kiinnostuneille tilaisuuksia elämyksellisiin oppimiskokemuksiin maailman edistyksellisimmissä oppilaitoksissa.

EU:ssa opiskelusta kiinnostuneet voivat saada Opiskele Euroopassa -hankkeen kautta tietoa ja neuvoja, joiden avulla on helpompi päättää, mitä ja missä haluaisi opiskella.

Käytettävissä on myös SELFIE-itsearviointiväline, jonka avulla oppilaitokset voivat selvittää digiajan teknologisia valmiuksiaan.

Koulutustarjonnan jatkuva lisääminen on aina ollut EU:lle ja sen jäsenmaille ensisijaisen tärkeää. SELFIE-hanke ja Opiskele Euroopassa -hanke on suunnattu niin korkeakoulututkintoon tähtääville opiskelijoille kuin opetusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan ja edistää uraansa.