×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Haridusalased algatused

Algatused pakuvad üliõpilastele ja haridustöötajatele võimalust leida endale sobiv kursus, saada rahalisi vahendeid ja mõista paremini eri ELi riikide haridussüsteeme.

EL pakub potentsiaalsetele üliõpilastele, õpipoistele ja praktikantidele võimalust õppida mõnes maailma kõige edumeelsemas õppeasutuses. Algatus „Õpi Euroopas“ aitab haridusteel järgmist sammu kavandavatel üliõpilastel pakutavatest võimalustest paremat ülevaadet saada. Üliõpilased ja haridustöötajad saavad kasutada ka vahendit SELFIE (eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta), suurendades oma teadlikkust sellest, kuidas õppekeskused arendavad oma ressursse, et püsida üha digitaalsemal ja globaalsemal turul konkurentsis. 

Võimaluste suurenemine haridus- ja koolitusvaldkonnas on nii ELi kui ka selle liikmesriikide jaoks jätkuvalt olulise tähtsusega. Selliste algatuste kaudu saame paremini teada, kuidas saavutada täielik potentsiaal – see kehtib nii üliõpilaste kohta, kes teevad järgmist sammu kraadiõppes, kui ka ametnike puhul, kes soovivad suurendada konkreetse asutuse suutlikkust. Uurige, milliseid haridusalaseid võimalusi EL pakub.