×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Λίγα λόγια για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης

Οι διάφορες πρωτοβουλίες προσφέρουν σε σπουδαστές και επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης την ευκαιρία να βρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, να λάβουν χρηματοδότηση και να κατανοήσουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ.

Η ΕΕ προσφέρει σε σπουδαστές, μαθητευόμενους και ασκούμενους τη δυνατότητα μιας βιωματικής εμπειρίας σε ορισμένα από τα πιο καταξιωμένα παγκοσμίως εκπαιδευτικά ιδρύματα σταδιακής εκμάθησης. Η πρωτοβουλία «Σπουδές στην Ευρώπη» μπορεί να προσφέρει σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης μπορούν επίσης να επισκεφθούν την πλατφόρμα SELFIE, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα κέντρα μάθησης αξιοποιούν τους πόρους τους για να είναι ανταγωνιστικά σε μια ολοένα πιο ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη αγορά. 

Η αύξηση των ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εξακολουθεί να είναι πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Με τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό μας — είτε πρόκειται για σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου στην ΕΕ, είτε για υπάλληλο που επιθυμεί να βελτιώσει τις ικανότητές του σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το τι μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση στην ΕΕ.