Λίγα λόγια για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης

Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα προσφέρουν σε σπουδαστές και επαγγελματίες της εκπαίδευσης την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ και να βρουν το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών.

Η ΕΕ προσφέρει σε μελλοντικούς σπουδαστές, μαθητευόμενους και ασκούμενους τη δυνατότητα μιας δυναμικής εκπαιδευτικής εμπειρίας σε ορισμένα από τα πιο καταξιωμένα παγκοσμίως εκπαιδευτικά ιδρύματα σταδιακής εκμάθησης.

Εάν σας ενδιαφέρει να έρθετε στην Ευρώπη για σπουδές, η πρωτοβουλία Σπουδές στην Ευρώπη σας παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για να διαλέξετε τι και πού επιθυμείτε να σπουδάσετε.

Οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης μπορούν επίσης να επισκεφθούν την πλατφόρμα SELFIE για να κατανοήσουν καλύτερα το πώς η σχολή τους αξιοποιεί τις τεχνολογίες στην ψηφιακή εποχή.

Η συνεχής δημιουργία ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως οι «SELFIE» και «Σπουδές στην Ευρώπη», δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, είτε πρόκειται για σπουδαστές που κάνουν το επόμενο βήμα προς την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημίου, είτε πρόκειται για επαγγελματίες της εκπαίδευσης που επιδιώκουν την εξέλιξη των δεξιοτήτων και της σταδιοδρομίας τους.