×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Iniciativy v oblasti vzdělávání

Nové příležitosti pro studenty i pedagogické pracovníky, jak si nalézt vhodný kurz či školení, lépe se ve vzdělávacích systémech zemí EU zorientovat či získat finanční prostředky.

Evropská unie umožňuje potenciálním studentům, učňům a stážistům získat zajímavou studijní zkušenost v některé z nejprogresivnějších vzdělávacích institucí na světě. Díky iniciativě Studium v Evropě mohou mladí lidé, kteří hledají možnosti dalšího rozvoje, získat lepší přehled o dostupných možnostech vzdělávání. Studenti, pedagogové i jiní odborníci z oblasti vzdělávání mohou rovněž využít nástroj SELFIE, díky němuž se seznámí s tím, co vzdělávací střediska činí pro to, aby jejich absolventi obstáli v rostoucí konkurenci digitálního globálního trhu. 

Větší šíře vzdělávacích příležitostí zůstává pro EU i její členské státy i nadále jednou z priorit. Díky uvedeným iniciativám se nám podaří lépe porozumět, jak nejefektivněji využít našeho potenciálu, ať již v oblasti univerzitního vzdělávání, tak v rozvoji odbornosti pracovníků. Seznamte se s tím, co EU v oblasti vzdělávání nabízí.