Iniciativy v oblasti vzdělávání

Iniciativy EU v této oblasti nabízejí studentům i pedagogickým pracovníkům příležitost, jak si nalézt vhodný kurz či školení, lépe se ve vzdělávacích systémech zemí EU zorientovat či získat finanční prostředky.

Evropská unie umožňuje potenciálním studentům, učňům a stážistům získat zajímavou zkušenost v některé z nejprogresivnějších vzdělávacích institucí na světě.

Pokud vás láká studovat v Evropě, mohla by vás zajímat iniciativa Studium v Evropě, díky níž získáte informace, které vám pomohou se rozhodnout, co studovat a kde.

Studenti, pedagogové i jiní odborníci z oblasti vzdělávání mohou rovněž využít nástroj SELFIE, díky němuž se seznámí s tím, co jejich škola činí pro to, aby její absolventi obstáli v rostoucí konkurenci digitálního globálního trhu.

Rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí zůstává pro EU i její členské státy i nadále prioritou. Díky iniciativám, jakou je SELFIE nebo Studium v Evropě, mohou zájemci rozvinout svůj plný potenciál, ať se jedná o studenty, kteří tak učiní první krok směrem k univerzitnímu vzdělání, nebo o pedagogy, kteří se snaží rozšířit si své znalosti a dovedností či se posunout dál v kariéře.