×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

За образователните инициативи

Инициативи предлагат на учащи и работещи в сферата на образованието възможността да намерят подходящ курс, да получат финансиране и да разберат по-добре образователните системи в ЕС.

ЕС предлага на бъдещи студенти, чираци и стажанти възможност да придобият опит в някои от най-напредничавите институции за обучение в света. Инициативата „Образование в Европа“ може да предложи на хората, които искат да продължат образованието си, необходимите инструменти, за да се възползват от възможностите. Учащите и работещите в сферата на образованието могат също така да използват SELFIE, за да разберат по-добре начина, по който учебните центрове развиват ресурсите си, за да се конкурират на един пазар, който все повече се цифровизира и глобализира. 

Увеличаването на възможностите в областта на образованието и обучението остава от водещо значение за ЕС и държавите членки. Чрез тези инициативи можем да разберем по-добре как да разгърнем потенциала си, независимо дали става дума за учащ, който преминава към следващата степен в университетското си образование, или за служител, който иска да повиши определена своя компетентност. Получете важна информация за възможностите, които предлага образованието в ЕС.