Om utbildning i EU
De enskilda EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, medan EU:s roll är att stödja och komplettera deras insatser.

EU anser att det är av största vikt att utbildningen ständigt förbättras. God tillgång till bra utbildning är en drivkraft för ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och forskning och innovation – och ökar människors möjligheter till personlig utveckling.

EU-länderna organiserar och driver själva sina utbildningssystem. En detaljerad översikt av de nationella utbildningssystemen finns på webbplatsen Eurydice. De enskilda länderna ansvarar alltså för sina egna utbildningssystem, medan EU:s roll är att stödja och komplettera deras insatser. EU stöder därför EU-länderna genom samarbete (inom Utbildning 2020-strategin) och finansieringsinstrument. De omfattar bland annat programmet Erasmus+ och EU:s struktur- och investeringsfonder.

EU hjälper också till att skapa ett europeiskt område för utbildning för att stärka utbildningsresultaten, öka möjligheterna till utbyten, främja gemensamma värderingar och underlätta ömsesidigt erkännande av examensbevis mellan länderna. Utbildning är en viktig del av EU:s omfattande samhällsekonomiska agenda. I agendan ingår Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen för samordning av EU-ländernas ekonomiska politik.

Du hittar mer EU-material om utbildning hos EU:s publikationsbyrå.