Izobraževanje in usposabljanje v EU
Za sisteme izobraževanja in usposabljanja so odgovorne države članice, EU pa podpira in dopolnjuje njihove ukrepe.

EU poudarja pomen stalnega razvoja na področju izobraževanja in usposabljanja. Širok dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja je gonilo gospodarske rasti, socialne kohezije, raziskav in inovacij ter občutno povečuje možnosti državljanov za osebni razvoj.

Sisteme izobraževanja in usposabljanja v EU organizirajo in izvajajo države članice. Podroben pregled nacionalnih izobraževalnih sistemov je na voljo na spletišču Eurydice. Za sisteme izobraževanja in usposabljanja so odgovorne posamezne države članice, vendar EU podpira in dopolnjuje njihove zmogljivosti. EU zato podpira države članice prek političnega sodelovanja (strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ET 2020) in z instrumenti financiranja. Ti vključujejo program Erasmus+ ter evropske strukturne in investicijske sklade.

EU tudi pomaga oblikovati evropski izobraževalni prostor, da bi izboljšali rezultate izobraževanja in učno mobilnost, spodbujali skupne vrednote in poenostavili čezmejno vzajemno priznavanje diplom. Izobraževanje in usposabljanje sta ključna vidika širše socialno-ekonomske agende EU, ki vključuje strategijo Evropa 2020 in evropski semester za koordinacijo ekonomskih politik držav članic.

Uporabni viri so na voljo na spletni strani Urada za publikacije EU.