Despre educație și formare în UE

Deși responsabilitatea pentru sistemele de educație și formare le revine statelor membre, rolul UE este de a sprijini și de a completa acțiunile acestora.

UE acordă o mare importanță promovării continue a educației și formării. Accesul la educație și formare de calitate este un motor al creșterii economice, al coeziunii sociale, al cercetării și al inovării și sporește semnificativ perspectivele de dezvoltare personală ale beneficiarilor săi.

În UE, sistemele de educație și formare sunt organizate și puse în aplicare de către statele membre. Puteți consulta o prezentare detaliată a sistemelor naționale de educație pe site-ul Eurydice. Deși responsabilitatea pentru sistemele de educație și formare îi revine fiecărui stat în parte, rolul UE este de a le sprijini și de a le suplimenta capacitățile. Prin urmare, UE sprijină statele membre prin cooperarea în materie de politici (prin intermediul cadrului ET 2020) și prin instrumente de finanțare. Printre acestea se numără programul Erasmus+ și fondurile structurale și de investiții europene.

În același timp, UE contribuie la crearea unui Spațiu european al educației care să consolideze rezultatele educaționale și mobilitatea în scop educațional, să promoveze valorile comune și să faciliteze recunoașterea reciprocă a diplomelor între țările participante. Educația și formarea profesională formează o componentă vitală a agendei socioeconomice mai largi a UE. Această agendă include Strategia Europa 2020 și semestrul european pentru coordonarea politicilor economice ale statelor membre.

Vizitați site-ul Oficiului pentru Publicații al UE pentru alte resurse utile oferite de instituțiile UE.