Kształcenie i szkolenie w UE

Odpowiedzialność za systemy kształcenia i szkolenia spoczywa na państwach członkowskich, a rolą UE jest wspieranie i uzupełnianie ich działań w tej dziedzinie.

UE przywiązuje duże znaczenie do stałego rozwoju w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Powszechny dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia jest siłą napędową wzrostu gospodarczego, spójności społecznej, badań naukowych i innowacji, a oprócz tego radykalnie zwiększa możliwości rozwoju osobistego obywateli.

W UE systemy kształcenia i szkolenia są organizowane i wdrażane przez państwa członkowskie. Szczegółowy przegląd krajowych systemów oświaty znajduje się na stronie internetowej Eurydice. Odpowiedzialność za systemy kształcenia i szkolenia spoczywa na poszczególnych państwach, a rolą UE jest wspieranie i uzupełnianie ich zdolności w tej dziedzinie. W związku z tym UE wspiera państwa członkowskie poprzez politykę współpracy (za pośrednictwem ram „ET 2020”) oraz instrumenty finansowania. Należą do nich program Erasmus+ oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

UE pomaga również w budowie europejskiego obszaru edukacji w celu poprawy wyników kształcenia i mobilności edukacyjnej, promowania wspólnych wartości oraz uproszczenia wzajemnego uznawania dyplomów z różnych krajów. Kształcenie i szkolenie stanowią kluczowy aspekt szerszego programu społeczno-gospodarczego UE. Obejmuje on strategię „Europa 2020” i europejski semestr służący koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich.

Więcej przydatnych materiałów UE na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE.