Apie švietimą ir mokymą ES

Nors už švietimo ir mokymo sistemas atsako valstybės narės, ES užduotis – remti ir papildyti jų veiksmus.

ES nuolatinę švietimo ir mokymo pažangą laiko nepaprastai svarbiu dalyku. Plačios galimybės gauti kokybišką išsilavinimą ir mokymą yra ekonomikos augimo, socialinės sanglaudos, mokslinių tyrimų ir inovacijų variklis; dėl jų taip pat labai padidėja piliečių asmeninio tobulėjimo perspektyvos.

ES švietimo ir mokymo sistemas organizuoja ir įgyvendina valstybės narės. Išsami nacionalinių švietimo sistemų apžvalga pateikiama „Eurydice“ interneto svetainėje. Nors už švietimo ir mokymo sistemas atsako atskiros valstybės, ES užduotis – remti ir papildyti jų pajėgumus. Todėl ES remia valstybes nares politinio bendradarbiavimo (pagal programą „ET 2020“) ir finansavimo priemonėmis. Tarp jų yra programa „Erasmus+“ ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai.

ES taip pat padeda kurti Europos švietimo erdvę, kad būtų gerinami švietimo rezultatai ir didinamas judumas mokymosi tikslais, puoselėjamos bendros vertybės ir palengvinamas įvairiose valstybėse išduotų diplomų tarpusavio pripažinimas. Švietimas ir mokymas yra itin svarbus platesnės ES socialinės ir ekonominės darbotvarkės aspektas. Ši darbotvarkė, be kita ko, apima strategiją „Europa 2020“ ir valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo priemonę – Europos semestrą.

Naudingų ES išteklių rasite ES leidinių biuro interneto svetainėje.