Oktatás és képzés az Európai Unióban

Az oktatás és a képzés tagállami hatáskörbe tartozik. Az EU szerepe ennélfogva az, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok intézkedéseit.

Az EU nagyon fontosnak tartja, hogy az oktatás és képzés folyamatosan fejlődjön. A minőségi oktatáshoz és képzéshez való széles körű hozzáférés a gazdasági növekedés, a társadalmi kohézió, a kutatás és az innováció egyik hajtómotorja, és jelentősen növeli az önmegvalósítás lehetőségeit.

Az EU-tagországok saját maguk alakítják ki és működtetik oktatási és képzési rendszereiket. A nemzeti oktatási rendszerekről részletes áttekintést nyújt az Eurydice honlapja. Az oktatás és a képzés tehát tagállami hatáskörbe tartozik. Az EU szerepe ennélfogva az, hogy támogassa a tagállamok intézkedéseit és kiegészítse kapacitásaikat. Az EU egyrészt az Oktatás és képzés 2020 szakpolitikai együttműködési fórumon, másrészt finanszírozási eszközökkel támogatja a tagállamokat. Ilyen finanszírozási eszköz az Erasmus+ program és az európai strukturális és beruházási alapok.

Az EU emellett segít kiépíteni az európai oktatási térséget, melynek célja, hogy javítsa az oktatási eredményeket és a tanulási mobilitást, továbbá hogy megkönnyítse a közös értékek térnyerését és az oklevelek kölcsönös elismerését az Unióban. Az oktatás és a képzés az EU tágabb társadalmi-gazdasági menetrendjének fontos eleme. Ennek a menetrendnek a részét képezi az Európa 2020 stratégia és a tagállamok gazdaságpolitikáinak összehangolására szolgáló európai szemeszter.

Látogasson el az EU Kiadóhivatalának honlapjára, ahol más hasznos információforrásokat találhat európai uniós témákban.