O obrazovanju i osposobljavanju u EU-u

Države članice odgovorne su za sustave obrazovanja i osposobljavanja, a EU podupire i nadopunjava njihovo djelovanje.

EU smatra stalan razvoj obrazovanja i osposobljavanja iznimno važnim. Širok pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju pokretač je gospodarskog rasta, socijalne kohezije, istraživanja i inovacija te znatno povećava mogućnosti građana za osobni razvoj.

Sustave obrazovanja i osposobljavanja u EU-u organiziraju i provode države članice. Detaljni pregled nacionalnih obrazovnih sustava dostupan je na internetskim stranicama Eurydice. Države članice odgovorne su za sustave obrazovanja i osposobljavanja, a EU podupire i nadopunjava njihove kapacitete. To čini putem političke suradnje (u okviru „ET 2020.”) i instrumenata za financiranje. Među njima su program Erasmus+ te europski strukturni i investicijski fondovi.

EU pomaže i u izgradnji europskog prostora obrazovanja s ciljem poboljšanja obrazovnih ishoda i mobilnosti u svrhu učenja, promicanja zajedničkih vrijednosti i olakšavanja uzajamnog priznavanja diploma među zemljama. Obrazovanje i osposobljavanje ključan su aspekt šireg socioekonomskog programa EU-a. Taj program uključuje strategiju Europa 2020. i europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika država članica.

Na internetskim stranicama Ureda za publikacije EU-a dostupni su dodatni korisni resursi o EU-u.