×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Koulutus EU:ssa

EU-maat vastaavat omista koulutusjärjestelmistään, EU tukee ja täydentää niiden toimia.

EU pitää koulutuksen jatkuvaa kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä. Laadukkaan koulutuksen yleinen saatavuus edistää talouskasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä tutkimusta ja innovointia. Se nostaa ihmisten henkilökohtaisen kehityksen mahdollisuudet kokonaan uudelle tasolle.

EU:ssa koulutusjärjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat jäsenvaltiot. Kansallisiin koulutusjärjestelmiin voi tutustua Eurydice-verkkosivuilla. Vaikka EU-maat vastaavatkin omista koulutusjärjestelmistään, EU:lla on tärkeä rooli järjestelmien tukijana ja täydentäjänä. EU tukee jäsenvaltioitaan tekemällä toimintapoliittista yhteistyötä (eurooppalaisen koulutusyhteistyön puitteissa (ET 2020)) ja antamalla rahoitusta. Rahoitusvälineitä mm. Erasmus+ -ohjelma ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot.

EU osallistuu myös eurooppalaisen koulutusalueen luomiseen. Hankkeella pyritään lisäämään koulutuksen tuloksellisuutta ja opiskeluun liittyvää liikkuvuutta, edistämään yhteisiä arvoja ja helpottamaan tutkintojen vastavuoroista tunnustamista eri maissa. Koulutus on oleellinen osa EU:n laajempaa sosioekonomista agendaa, johon kuuluvat Eurooppa 2020 -strategia ja EU-maiden talouspolitiikkaa koordinoiva EU-ohjausjakso.

Lisää EU-tietoa on EU:n julkaisutoimiston verkkosivuilta.