Om uddannelse i EU

Selvom medlemslandene har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU også en rolle ved at støtte og supplere deres bestræbelser.

Ifølge EU har konstant videreuddannelse stor betydning. Adgang til uddannelse af høj kvalitet for alle er en drivkraft for økonomisk vækst, social samhørighed, forskning og innovation – og forbedrer i høj grad borgernes mulighed for personlig udvikling.

I EU er det medlemslandene selv, der tilrettelægger og gennemfører deres uddannelsessystemer. Du kan finde en detaljeret oversigt over nationale uddannelsessystemer på Eurydice-websitet. Selvom de enkelte lande har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU også en rolle ved at støtte og supplere deres bestræbelser. EU støtter derfor medlemslandene gennem politisk samarbejde (inden for rammerne af ET 2020) og finansieringsinstrumenter. Disse omfatter Erasmus+-programmet og de europæiske struktur- og investeringsfonde.

EU hjælper også med at etablere et europæisk uddannelsesområde, som skal styrke læringsresultater og -mobilitet, fremme fælles værdier og gøre det lettere at anerkende eksamensbeviser på tværs af landegrænser. Uddannelse er en vigtig del af EU’s bredere socioøkonomiske dagsorden. Denne dagorden omfatter Europa 2020-strategien og det europæiske semester for samaordning af medlemslandenes økonomiske politikker.

Du kan finde andre nyttige EU-ressourcer på websitet for EU's Publikationskontor.