×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

€8.5 million has been awarded to mobility projects with Africa and the Western Balkans
The perfect opportunity to have your questions answered
Iniciatívy EÚ v tejto oblasti ponúkajú študentom a pracovníkom v oblasti vzdelávania príležitosť lepšie pochopiť vzdelávacie systémy v celej EÚ a nájsť si vhodný študijný program.
Find out where and when our events are taking place.

Komisia spolupracuje s členskými štátmi EÚ s cieľom pomôcť im rozvíjať ich systémy školského vzdelávania. Napriek tomu, že každý členský štát je zodpovedný za organizáciu a učebné osnovy svojich systémov a inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu na úrovni EÚ, spolupráca prináša určité výhody.