×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

€8.5 million has been awarded to mobility projects with Africa and the Western Balkans
The perfect opportunity to have your questions answered
Inicjatywy UE w tej dziedzinie oferują studentom i pracownikom sektora oświaty możliwość lepszego zrozumienia systemów edukacji w całej UE oraz znalezienie odpowiedniego programu studiów.
Find out where and when our events are taking place.

Komisja pomaga państwom członkowskim UE w rozwijaniu systemów edukacji szkolnej. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i programy nauczania krajowych instytucji i systemów kształcenia i szkolenia, unijna współpraca w kwestiach istotnych dla wszystkich ma swoje zalety.