×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

€8.5 million has been awarded to mobility projects with Africa and the Western Balkans
The perfect opportunity to have your questions answered
Europese initiatieven op dit gebied helpen studenten en leerkrachten en docenten om een passende cursus of studie te vinden en om meer inzicht in de onderwijsstelsels in alle EU-landen te krijgen.
Find out where and when our events are taking place.

De Commissie helpt de EU-lidstaten hun onderwijsstelsels te verbeteren. Hoewel elk EU-land zelf verantwoordelijk is voor de organisatie en de leerplannen van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, heeft het voordelen om samen te werken bij zaken van gezamenlijk belang.