×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

€8.5 million has been awarded to mobility projects with Africa and the Western Balkans
The perfect opportunity to have your questions answered
Инициативите на ЕС в тази област предоставят на учащите и работещите в сферата на образованието възможност да разберат по-добре образователните системи в ЕС и да намерят подходяща програма за обучение.
Find out where and when our events are taking place.

Комисията работи с държавите от ЕС, за да подпомогне развитието на системите за училищно образование. Въпреки че всяка държава отговаря за организацията и съдържанието на своите институции и системи за образование и обучение, сътрудничеството по въпроси от общ интерес на равнище ЕС има определени предимства.