×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Experience the land of ice and fire.
Study in a country where ancient cultures and modern society are intertwined.
Find out what it is like to study and live in a small country with a big heart.
Where diverse study opportunities and adventurous outdoor activities are right at your doorstep.
Where Europe meets the Orient.

Pages