×

Zahvaljujemo se vam za obisk novega spletišča o izobraževanju in usposabljanju.  Večina strani je trenutno na voljo samo v angleščini,  vendar je v teku prevajanje spletišča v 23 uradnih jezikov EU.   Strani bomo posodobili, takoj ko bodo prevodi na voljo.

As one of the world’s leading centres for science and research, Europe offers a range of great opportunities if you want to study, work or build your career here.
Find out where and when our events are taking place.
Izboljšanje in posodobitev izobraževanja je ključna prednostna naloga EU in njenih držav članic.

Poleg močne mednarodne razsežnosti programa Erasmus+ Komisija aktivno sodeluje s tretjimi državami na področju politik izobraževanja in usposabljanja.

Z dialogom o politiki EU izmenjuje najboljše prakse, krepi sodelovanje in v nekaterih primerih podpira partnerske države ali regije pri njihovih prizadevanjih za reformo visokega šolstva

Visokošolsko izobraževanje je vse bolj mednarodno. Program Erasmus+ zato spodbuja mobilnost in sodelovanje med univerzami v državah članicah EU in v državah zunaj EU.

Pages