×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

As one of the world’s leading centres for science and research, Europe offers a range of great opportunities if you want to study, work or build your career here.
Find out where and when our events are taking place.
Zlepšovanie a modernizácia vzdelávanie je pre EÚ a jej členské štáty kľúčovou prioritou.

Popri programe Erasmus+ s výrazným medzinárodným zameraním Komisia aktívne spolupracuje s tretími krajinami v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy.

Prostredníctvom dialógu o politike sa v EÚ vymieňajú najlepšie postupy, prehlbuje sa spolupráca a v niektorých prípadoch sa poskytuje pomoc partnerskej krajine alebo regiónu pri ich úsilí o reformu vysokoškolského vzdelávania.

Vysokoškolské vzdelávanie nadobúda čoraz výraznejší medzinárodný charakter. Program Erasmus+ to zohľadňuje tým, že výrazne podporuje mobilitu a spoluprácu medzi univerzitami, a to tak v rámci členských štátov, ako aj mimo EÚ.

Pages