×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Šiuo metu Europa pritraukia 45 proc. visų užsienio studentų. Tačiau augant judžių studentų skaičiui, didėja ir studijų galimybės. Tad Europos universitetai turės labiau pasistengti, kad pritrauktų talentų iš viso pasaulio.

Darbo grupių paskirtis – padėti ES valstybėms narėms spręsti didžiausius jų švietimo ir mokymo sistemų uždavinius ir siekti bendrų Europos lygmens prioritetų.

Europos Komisija stiprina kalbų politikos srities faktų bazę, visų pirma vykdydama reguliarią stebėseną. Tai ypač svarbu norint padėti vyriausybėms suvokti, koks yra antrosios kalbos mokėjimo lygis, ir suteikti joms galimybę imtis priemonių, kad užsienių kalbų mokymosi rezultatai gerėtų.

Pages