×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Európsky prístup k mikrocertifikátom pomôže sprístupniť možnosti vzdelávania občanom a posilniť úlohu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v celoživotnom vzdelávaní.

Now in its third year, the EU-wide contest focuses on activities that strengthen youth civic engagement, understanding of the EU and resilience against misinformation.
26Sep2019
Second European Education Summit
Brussels, Belgium
Second Education Summit
The EU-wide competition focuses on young people and activities that strengthen their active civic engagement and resilience against misinformation
The 'Altiero Spinelli Prize for Outreach' is awarded for outstanding works that promote citizens' understanding of the EU.

Pages