×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Mikroosvedčenia ponúkajú flexibilnejšie a modulárne možnosti vzdelávania. Európsky prístup pomôže rozšíriť možnosti vzdelávania a posilniť úlohu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v celoživotnom vzdelávaní.
Join us for the first #EduSummitEU Twitter chat and tell us what you think: how can we make the teaching profession in Europe more attractive?
On 4 June 2019, U-Multirank published its sixth annual and largest-ever edition of world ranking of universities – scoring more than 1,700 universities from 96 countries.

Pages