×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

The European Commission is today launching an EU-wide public consultation to gather the views of citizens and stakeholders on the future of digital education during the COVID-19 recovery period and beyond.
Knowing how graduates perceive the relevance of their studies – and what they do after obtaining their qualifications – is key to improving education and training systems.
18Dec2018
Information Session: European Universities
Thon Hotel EU

To better shape your ideas and offer some insights, the information session will be the perfect occasion to get first-hand information on the call and to get answers to all the questions you ever wanted to ask.

Over three decades of co-operation in higher education through the Erasmus programme and the Bologna process, universities in Europe are co-operating more than ever to offer a positive student experience and equip them for the future.
- Brussels, 24 January 2019 -
24Jan2019
Forum on the Future of Learning
Hotel Crowne Plaza, Brussels

Are you ready to contribute to how Europe looks beyond 2020 to further strengthen its education, training, and youth policies? Then join the Forum on the Future of Learning!

Iniciatívy EÚ v tejto oblasti ponúkajú študentom a pracovníkom v oblasti vzdelávania príležitosť lepšie pochopiť vzdelávacie systémy v celej EÚ a nájsť si vhodný študijný program.

Pages