×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Striving for social fairness through education.
26Sep2019
Second European Education Summit
Brussels, Belgium
Second Education Summit
03 - 04Jun2019
8th Ministerial Meeting of the Western Balkans Platform on Education and Training
Belgrade, Serbia

Images: © European Union, 2019.

8th Ministerial Meeting of the Western Balkans Platform on Education and Training 2019 family photo
The prize will reward outstanding secondary school teachers
- Brussels, 24 January 2019 -

Pages