×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

How to find and manage a part-time job alongside studying abroad.
Komisia vyvinula celý rad nástrojov na podporu členských štátov EÚ a ich občanov.
Find out where and when our events are taking place.
Zlepšovanie a modernizácia vzdelávanie je pre EÚ a jej členské štáty kľúčovou prioritou.
Užšia spolupráca s podnikateľským sektorom pomáha inštitúciám vysokoškolského vzdelávania (IVV) rozvíjať učebné plány a prístupy k výučbe a učeniu sa, ktoré zodpovedajú potrebám študentov a spoločnosti.

Pages