×

Webové stránky projektu Štúdium v Európe sú v súčasnosti dostupné len v angličtine. Preklady budú k dispozícii čoskoro.

€8.5 million has been awarded to mobility projects with Africa and the Western Balkans
26Sep2019
Second European Education Summit
Brussels, Belgium
Second European Education Summit
Second Education Summit
- Brussels, 24 January 2019 -
24Jan2019
Forum on the Future of Learning
Hotel Crowne Plaza, Brussels

Are you ready to contribute to how Europe looks beyond 2020 to further strengthen its education, training, and youth policies? Then join the Forum on the Future of Learning!

Find out where and when our events are taking place.

Odborné vzdelávanie a príprava je kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania. Snaží sa poskytnúť ľuďom vedomosti, zručnosti a spôsobilosti požadované v určitých povolaniach a na trhu práce.