×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Help us to improve our materials and activities communicating on the European Union to children and young people aged 5-18.

Výber online zdrojov a nástrojov pre študentov, učiteľov a pedagógov počas pandémie COVID-19, ktorý poskytujú projekty financované EÚ.
Preskúmajte širokú škálu online platforiem pre učiteľov a pedagógov počas pandémie COVID-19.
Výber online zdrojov a nástrojov pre študentov, učiteľov a pedagógov počas pandémie COVID-19.

Pages