×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

On Friday 23 April 2021, the European Commission launched an open call for experts for the expert group on artificial intelligence and data in education. 

Since the outbreak of COVID-19, many universities across Europe have adapted their teaching methods to meet new needs. 

Join the global movement and follow the main event on 12-13 November 2020 online.

Pages