×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Discover Erasmus+

Learn about the EU's programme to study, train, gain experience, and volunteer abroad.

Erasmus+ students

By promoting foreign study and training, the Erasmus+ programme aims to contribute to the Europe 2020 strategy for growth, jobs, social equity and inclusion.  It also supports ET2020, the EU's strategic framework for education and training. 

For over 30 years, the EU has funded the Erasmus programme, which has enabled over three million European students to spend part of their studies at another higher education institution or with an organisation in Europe.   Now, Erasmus+ gives individuals from a diverse array of backgrounds the chance to learn in a foreign country - students, staff, trainees, teachers, volunteers and more. It's not just about Europe or Europeans either - with Erasmus+, people from all over the world can access opportunities.

Organisations can also benefit from the program, and may engage in a number of development and networking activities - including strategic improvement of the professional skills of their staff, organisational capacity building, and creating transnational cooperative partnerships with organisations from other countries in order to produce innovative outputs or exchange best practices.

Visit Erasmus+