×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Discussion paper - What every educator needs to know about cognitive benefits of bilingualism
Discussion paper - What every educator needs to know about cognitive benefits of bilingualism
PDF - 463.28 KB
Discussion paper
03.09.2018
English