Status:

Zaprta

Posvetovalno obdobje:

21. 2. 2017–19. 5. 2017

Področje(a) politike:

Izobraževanje in usposabljanje

Ciljne skupine:

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zlasti bomo veseli sodelovanja:

  • organov in odločevalcev v izobraževanju
  • političnih omrežij in organizacij
  • izvajalcev izobraževanja in usposabljanja
  • zaposlenih v izobraževanju, usposabljanju in delu z mladino
  • socialnih partnerjev, služb za zaposlovanje, služb za poklicno svetovanje, podjetij
  • raziskovalcev in akademskih delavcev v izobraževanju in usposabljanju

Namen posvetovanja:

S posvetovanjem želimo zbrati podatke, na podlagi katerih bomo ustrezno spremenili okvir ključnih kompetenc iz leta 2006. Zanimajo nas predvsem mnenja o naslednjih vprašanjih:

  • prednosti in pomanjkljivosti okvira ključnih kompetenc 2006
  • prednostna področja, na katerih so nujne spremembe okvira in opredelitve ključnih kompetenc, da bi izpolnili potrebe sedanjega in prihodnjega izobraževanja in usposabljanja
  • orodja in postopki v podporo razvoju ključnih kompetenc pri vseh

Kako oddati prispevek:

Evropska komisija vabi deležnike, da svoje mnenje izrazijo z odgovori na spletni vprašalnik.

Izpolnjenemu vprašalniku lahko priložite tudi dokument o stališču (največ 2 strani formata A4).

Dokument o posvetovanju:

Pri pripravi odgovorov na vprašalnik si lahko pomagate z dvema dokumentoma, uvodom v posvetovanje in strategijo posvetovanja.

Kontaktni podatki pristojne službe:

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

Poštni naslov:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Bruselj
Belgija

E-naslov: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Transparentnost:

Organizacije vabimo, da v interesu transparentnosti javno objavijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register za preglednost in sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni registrirana, se njen prispevek objavi ločeno od prispevkov registriranih organizacij.

Varstvo osebnih podatkov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov:

Prejete prispevke bomo objavili na spletu skupaj z identiteto anketirancev, razen če anketiranec nasprotuje objavi svojih osebnih podatkov, ker bi to škodovalo njegovim legitimnim interesom. V tem primeru je prispevek mogoče objaviti anonimno. Prispevka drugače ne bomo objavili in njegove vsebine načeloma ne bomo upoštevali. Več informacij v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov.