Statut:

închis

Perioada de consultare:

21.2.2017-19.5.2017

Domenii de acțiune:

Educație și formare profesională

Grup țintă:

Toți cetățenii și toate organizațiile. Ne interesează, în mod special, contribuțiile din partea:

  • autorităților din domeniul educației și a factorilor de decizie
  • rețelelor și organizațiilor politice
  • furnizorilor de educație și formare
  • practicienilor din domeniul educației, formării și activităților de tineret
  • partenerilor sociali, serviciilor de ocupare a forței de muncă, serviciilor de orientare profesională, întreprinderilor
  • cercetătorilor și cadrelor universitare

Obiectivul consultării:

Prin această consultare ne propunem să colectăm opinii care să ajute la operarea unor modificări informate în ceea ce privește Cadrul de competențe-cheie din 2006. Ne interesează să obținem opinii în legătură cu următoarele aspecte:

  • puncte tari și puncte slabe în ceea ce privește utilizarea Cadrului de competențe-cheie din 2006;
  • domeniile prioritare în care trebuie modificat Cadrul și în care este necesar să se definească acele competențe prevăzute de Cadru, astfel încât să poată fi acoperite nevoile actuale și viitoare în materie de educație și formare;
  • instrumentele și procesele necesare pentru a sprijini dezvoltarea de competențe-cheie pentru toți

Cum vă puteți trimite contribuția:

Comisia Europeană încurajează părțile interesate să utilizeze chestionarul on-line pentru a-și exprima opiniile.

Chestionarul oferă posibilitatea încărcării documentelor de poziție (maximum 2 pagini A4).

Documentul care face obiectul consultării:

Pentru a ajuta la pregătirea răspunsurilor, vă punem la dispoziție o introducere la consultare și strategia de consultare.

Datele de contact ale serviciului responsabil:

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură

Adresa poștală:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Bruxelles
Belgia

E-mail: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Transparența:

Pentru a asigura transparența, organizațiile au fost invitate să ofere publicului informații relevante în ceea ce le privește, înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând codul de conduită aferent. În situația în care organizația nu este înregistrată, contribuția sa va fi publicată separat de cele ale organizațiilor înscrise în registru.

Protecția datelor cu caracter personal:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Declarație de confidențialitate:

Contribuțiile primite, precum și datele privind identitatea respondenților vor fi publicate pe internet, cu excepția cazului în care persoana în cauză nu este de acord cu publicarea datelor sale cu caracter personal, motivând că acest lucru ar aduce atingere intereselor sale legitime. În acest caz, contribuția poate fi publicată păstrându-se anonimatul autorului. În caz contrar, contribuția nu va fi publicată și, în principiu, conținutul acesteia nu va fi luat în considerare. Mai multe informații în declarația specifică de confidențialitate.