Konzultáció állása:

Zárva

Konzultációs időszak:

2017. február 21. – 2017. május 19.

Szakpolitikai terület:

Oktatás és képzés

Célcsoport:

A konzultációban minden polgár és szervezet részt vehet. Különösen az alábbi érdekelt felek közreműködésére számítunk:

  • Oktatási hatóságok és szakpolitikai döntéshozók
  • Szakpolitikai hálózatok és szervezetek
  • Oktatási és képzésszolgáltatók
  • Az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka terén tevékeny gyakorló szakemberek
  • Szociális partnerek, foglalkoztatási szolgálatok, pályaorientációs szolgálatok, vállalkozások
  • Az oktatás és képzés terén tevékeny kutatók és tudományos szakemberek

A konzultáció célja:

A konzultáció arra irányul, hogy a válaszadók véleményének, észrevételeinek és javaslatainak felmérése révén elősegítse a kulcskompetenciák 2006. évi keretrendszerének megalapozott felülvizsgálatát. A konzultáció az alábbi témákban hivatott felmérni a válaszadók véleményét:

  • a kulcskompetenciák 2006. évi keretrendszerének használatával kapcsolatos pozitívumok és negatívumok;
  • azok a kiemelten fontos területek, amelyeken a keretrendszert és a keretrendszerben meghatározott kompetenciák definícióját át kell alakítani annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az aktuális és a jövőbeli oktatási és képzési igényeknek;
  • a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló, mindenki által igénybe vehető eszközök és eljárások.

Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Az Európai Bizottság arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy véleményüket az online kérdőív kitöltése révén juttassák kifejezésre.

A válaszadóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kérdőívhez állásfoglalást is csatoljanak. A feltölthető állásfoglalások terjedelme nem haladhat meg 2 db A4-es oldalt.

Konzultációs dokumentum:

A részvétel iránt érdeklődő személyek áttekinthetik a konzultáció általános ismertetését és a konzultációs stratégia leírását, ami segítheti a konzultációs kérdésekre adandó válaszaik kidolgozását.

A felelős szervezeti egység elérhetősége:

Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság

Postacím:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

E-mail-cím: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Átláthatóság:

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében felkérjük a konzultációban részt vevő szervezeteket, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a vonatkozó magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek által kitöltött kérdőívektől elkülönítve tesszük közzé.

A személyes adatok védelme:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat:

A konzultáció során beérkezett válaszokat és észrevételeket a válaszadó azonosító adataival együtt közzétesszük az interneten, kivéve ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez vezetne. Ebben az esetben megvan a lehetőség a válaszok és észrevételek anonim közzétételére. Máskülönben a válaszok és észrevételek közzétételére nem kerül sor, és a Bizottság elvileg azok tartalmát sem veszi figyelembe. További információk: egyedi adatvédelmi nyilatkozat.