Status

Zatvoreno

Trajanje savjetovanja

21.2.2017. – 19.5.2017.

Područje politike

Obrazovanje i osposobljavanje

Ciljne skupine

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Na sudjelovanje se posebno pozivaju:

  • tijela vlasti i tvorci politika u području obrazovanja
  • političke mreže i organizacije
  • pružatelji obrazovnih usluga i stručnog usavršavanja
  • djelatnici u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima
  • socijalni partneri, službe za zapošljavanje, službe za profesionalno usmjeravanje, poduzeća
  • istraživači i akademici u području obrazovanja i osposobljavanja.

Cilj savjetovanja

Cilj je savjetovanja prikupiti doprinose koji bi se uzeli u obzir pri izmjeni Okvira ključnih kompetencija iz 2006. Savjetovanjem se nastoje prikupiti doprinosi o sljedećim temama:

  • prednosti i mane uporabe Okvira ključnih kompetencija iz 2006.
  • prioritetna područja u kojima je neophodno izmijeniti Okvir i definicije u njemu navedenih kompetencija kako bi se odgovorilo na sadašnje i buduće potrebe u području obrazovanja i osposobljavanja
  • alati i postupci kojima se podupire razvoj ključnih kompetencija za sve.

Kako predati svoj doprinos

Europska komisija potiče dionike da svoja stajališta unesu u internetski upitnik.

Na stranici upitnika mogu se učitati dokumenti o stajalištu (najviše dvije stranice formata A4).

Prikaz dokumenta o savjetovanju

Uvod u savjetovanje i strategija savjetovanja dostupni su kako bi se olakšala priprema doprinosa ovom savjetovanju.

Podaci za kontakt nadležne službe

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Adresa:

Europska komisija
Glavna uprava za obrazovanje i kulturu
J70 05/022
B-1049 Bruxelles
Belgija

E-pošta: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Transparentnost

U cilju transparentnosti organizacije se pozivaju da upisom u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova Kodeksa ponašanja javnosti stave na raspolaganje relevantne informacije o sebi. Ako organizacija nije upisana u registar, njezini se odgovori objavljuju odvojeno od odgovora upisanih organizacija.

Zaštita osobnih podataka

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaprimljeni odgovori te identitet sudionika objavit će se na internetu, osim ako se sudionik protivi objavi osobnih podataka jer bi to naštetilo njegovim legitimnim interesima. U tom se slučaju doprinos može objaviti anonimno. Doprinos se u suprotnom neće objaviti niti će se, u načelu, njegov sadržaj uzeti u obzir. Dodatne su informacije dostupne u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka.