Status:

lukket

Høringsperiode:

21/02/2017 – 19/05/2017

Politikområde(r):

Uddannelse

Målgrupper:

Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Vi vil især gerne høre fra:

  • Myndigheder og politiske beslutningstagere på uddannelsesområdet
  • Politiske netværk og organisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Fagfolk inden for uddannelse, kurser og ungdomsarbejde
  • Arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlinger, karrierevejledningstjenester, virksomheder
  • Forskere og akademikere med speciale i uddannelse

Formål med høringen:

Formålet med høringen er at indhente synspunkter, så der kan foretages begrundede ændringer af rammen for nøglekompetencer fra 2006. Høringen skal indhente synspunkter om følgende emner:

  • Styrker og svagheder ved brugen af rammen for nøglekompetencer fra 2006
  • Prioriterede områder, hvor ændringer af rammen og definitionen af kompetencerne i rammen er nødvendige for at modsvare uddannelsessystemets behov nu og i fremtiden
  • Redskaber og processer til støtte for udvikling af nøglekompetencer for alle

Sådan indsender du din besvarelse:

Kommissionen opfordrer alle interesserede parter til at bruge onlinespørgeskemaet til at afgive deres besvarelse.

Spørgeskemaet giver mulighed for at uploade holdningsdokumenter (højst 2 A4-sider).

Se høringsdokumentet:

For at hjælpe med besvarelserne er der udarbejdet en indledning til høringen og en høringsstrategi.

Den ansvarlige tjenestes kontaktoplysninger:

Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur

Postadresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur
J70 05/022
1049 Bruxelles
Belgien

E-email: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Gennemsigtighed:

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregistret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke har registreret sig, bliver offentliggjort særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

Beskyttelse af personoplysninger:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Særlig databeskyttelseserklæring:

Alle svar, herunder dit navn, vil blive offentliggjort på internettet, medmindre du modsætter dig, at disse personoplysninger offentliggøres, fordi det vil skade dine legitime interesser. I så fald kan besvarelsen offentliggøres uden oplysning om ophavsmanden. Anonyme besvarelser offentliggøres ellers ikke, og indholdet af dem vil principielt ikke blive taget i betragtning. Du finder flere oplysninger i den særlige databeskyttelseserklæring.