Welkom bij DORIE

Wat is DORIE?

DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) is een database die Europese ambtenaren en, via de Europa-website, een gespecialiseerd publiek toegang biedt tot documenten over institutionele vraagstukken die het secretariaat-generaal door de jaren heeft verzameld. De collectie is niet compleet, het gaat om een selectie van documenten en samenvattingen van documenten over de instellingen en het besluitvormingsproces, en over de intergouvernementele conferenties (zoals de Europese Conventie van 2002-2003) waarmee de oprichtingsverdragen zijn aangepast. De database bestrijkt de periode 1946 - heden.

Top

Wat voor documenten vind ik in DORIE?

In de database vindt u besluiten van de instellingen, notulen van vergaderingen van Europese instellingen en organen, persberichten, krantenartikelen, toespraken van Europese leiders en interne nota's van de Commissie. Uw zoekopdracht geeft u toegang tot een informatiefiche voor elk document en tot het document zelf, voor zover het auteursrecht dit toelaat. Sommige documenten zijn alleen voor intern gebruik door de Commissie bestemd en mogen niet buiten deze instelling worden verspreid.

Top

In welke talen?

U kunt in het Engels of in het Frans naar documenten zoeken. Om historische redenen zijn veel documenten, vooral die uit de begintijd van de Europese Gemeenschap, alleen in het Engels of in het Frans beschikbaar. Sommige documenten zijn in meerdere talen beschikbaar, een klein deel zelfs in alle officiële EU-talen. Zit uw taal daar niet bij, dan kunt u proberen het document in een andere database, zoals Eur-lex te vinden.

Top

Hoe kan ik zoeken?

U kunt verwijzingen naar de standpunten van de verschillende Europese besluitvormingsinstanties over institutionele kwesties vinden door in de boomstructuur te navigeren (bijv. Raad van de Europese Unie/besluitvormingsprocedure/definitie van gekwalificeerde meerderheid). U kunt ook zoeken op criteria zoals thema, documenttitel, datum, referentie en/of type, forum waarop het standpunt naar voren werd gebracht (bijv. intergouvernementele conferentie, IGC/Amsterdam), auteur (bijv. Commissie) enz. U kunt bovendien verschillende zoekcriteria met elkaar combineren of in de tekst zelf zoeken.

Top