Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
PL Agenda z Oslo na rzecz kształcenia w zakresie przedsiębiorczości Download native rendition (325.872) Download PDF rendition (331.468)
DE Die Oslo-Agenda "Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln in Europa" Download native rendition (310.494) N/A
FR Agenda d'Oslo pour la formation à l'entrepreneuriat en Europe Download native rendition (478.09) N/A
EN Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe Download native rendition (769.764) Download PDF rendition (770.183)
HU Oslói program a vállalkozói szellemre való nevelésért Európában Download native rendition (287.034) Download PDF rendition (293.892)
CS Agenda z Osla týkající se podnikatělského vzdelávání v Evropě Download native rendition (310.93) N/A