Search results

29 August 2017

Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

att komma ungefär en månad efter det att den svenska regeringen lanserat sin digitala agenda. Den ... svenska agendan har arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en ... IT sektorn en motor för tillväxt, EUs IT ekonomi, till exempel, växer med 12 procent per år. Detta är ...

29 August 2017

A Agenda Digital para a Europa vai a Portugal através da acção Going Local

DSM blog post Thursday, 8 December, 2011 A Agenda Digital para a Europa vai a Portugal através da acção Going Local--- posted by Rafaela Oliveira Lima, Member of the Going Local Team for Portugal A Agenda Digital para a Europa tem como objectivo tornar ca ...