Digital Single Market
Digital Economy & Society

Search

Article

Search results

  1. Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

    Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media. Det passar bra att komma ungefär en ... arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är ... tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs ...

    Editor Connect - 28/10/2014 - 16:52

  2. A Agenda Digital para a Europa vai a Portugal através da acção Going Local

    --- posted by Rafaela Oliveira Lima, Member of the Going Local Team for Portugal A Agenda Digital para a Europa tem como objectivo tornar cada europeu digital. A Comissão Europeia, em colaboração com as autoridades nacionais e locais, está a organizar o Go ...

    Editor Connect - 10/06/2015 - 15:08

@DSMeu