Search results for

28 October 2014

Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media. Det passar bra att komma ungefär en ... arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är ... tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs ...