Search results

  1. Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

    Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media. Det passar bra att komma ungefär en ... arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är ... tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs ...

    editor - 28/10/2014 - 16:52

  2. Digital entrepreneurship, Green ICT and eSkills are the themes of our Going Local in Cyprus

    --- Posted by DG INFSO's Going Local for Cyprus The Digital Agenda goes to Cyprus – European Commission officials take part in a Conference to discuss, with targeted audiences and the public, how Information and Communication Technologies can help Eur ...

    editor - 28/10/2014 - 16:53