Jste mladý výtvarník nebo designér? Hledáme nový symbol pro bezpečnější a důvěryhodné online služby. Zapojte se, pošlete svůj návrh do soutěže „e-Mark U Trust“, a Vaše dílo může označovat důvěryhodné weby po celé Evropě. Nepromeškejte svou šanci!

O čem je soutěž „e-Mark U Trust“?

Hledáme nový, neokoukaný symbol, který uživatelům internetu ukáže, zda mohou při provádění elektronické transakce důvěřovat dané online službě. Vaším úkolem je navrhnout symbol pro kvalifikované důvěryhodné elektronické služby.

Jste mladý výtvarník nebo designér? Zapojte se do soutěže „e-Mark U Trust“ a pošlete nám své dílo. Pokud váš návrh vyhraje, uvidíte jej na mnoha webových stránkách poskytovatelů kvalifikovaných důvěryhodných služeb ve všech 28 zemích Evropské unie. Vítěz kromě toho získá 5 000 EUR!

Co jsou to kvalifikované důvěryhodné elektronické služby?

Když se přestěhujete za studiem do zahraničí, po příjezdu do své nové země v EU musíte provést několik administrativních kroků. Díky kvalifikovaným důvěryhodným elektronickým službám není třeba obcházet místní úřady nebo kanceláře na univerzitě – zapsat se ke studiu nebo se zaregistrovat u místních úřadů můžete na internetu.

Potřebujete podepsat dokument? ŽÁDNÝ PROBLÉM, můžete k tomu použít elektronický podpis! Potřebujete jej podat před uplynutím konkrétní lhůty? ŽÁDNÝ PROBLÉM, elektronické časové razítko bude důkazem, že jste jej podali včas! Potřebujete doklad o převzetí? ŽÁDNÝ PROBLÉM, elektronická služba doporučeného doručování to zajistí! Nový právní předpis EU o „důvěryhodných elektronických službách“ znamená, že všechny tyto služby můžete používat bez ohledu na státní hranice. Rovněž rozlišuje mezi důvěryhodnými elektronickými službami s průměrnou úrovní bezpečnosti a službami s vysokou úrovní bezpečnosti, které se rovněž nazývají „kvalifikované důvěryhodné elektronické služby“.

Co hledáme?

Potřebujeme značku důvěry (symbol nebo logo) pro kvalifikované důvěryhodné služby, která se bude používat na webových stránkách kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb ve všech 28 zemích Evropské unie.

Značka důvěry bude jednoduchá, originální a nápaditá a bude navozovat pocit důvěry a bezpečí.

Bude mít tento význam:

  • informuje uživatele internetu, že své internetové transakce mohou provádět pohodlně a bezpečně,
  •  ujišťuje, že požadované důvěryhodné služby dodržují pravidla EU a splňují zvláštní požadavky,
  • poskytovatelé důvěryhodných elektronických služeb mohou spotřebitele ujistit, že jejich služby jsou legitimní a jejich kvalita vyhovuje požadavkům platným v celé EU,
  • značka důvěry zaručuje, že nabízené služby jsou kvalifikované a splňují pravidla stanovená v nařízení eIDAS (nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro transakce na vnitřními trhu).

Proč tato soutěž?

V roce 2016 bude v celé Evropské unii zavedena nová značka důvěry EU pro kvalifikované poskytovatele důvěryhodných služeb. Tuto značku důvěry mohou dobrovolně používat kvalifikovaní poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří mají sídlo v některém z 28 členských států EU a dodržují požadavky stanovené právními předpisy EU – nařízením eIDAS.

V jakých situacích se bude značka důvěry používat?

Například se chystáte jako podnikatel podepsat smlouvu o nákupu vybavení v hodnotě 50 000 EUR. Dodavatel má sídlo daleko od Vás, tak byste rádi smlouvu nepodepisovali osobně, ale raději elektronicky.

Na internetu najdete poskytovatele důvěryhodné služby, od kterého si chcete koupit certifikát pro elektronické podpisy. Jak si můžete být jisti, že služby poskytovatele, kterého jste si zvolili, jsou spolehlivé? Ve smlouvě jde o hodně peněz a chcete mít jistotu, že služba, kterou se chystáte zakoupit, nabízí vysokou úroveň bezpečnosti a je v EU právně uznávána.

Pokud najdete webové stránky se značkou důvěry EU, máte jistotu, že váš elektronický podpis je v bezpečí.

Kdo se může zúčastnit?

Všichni studenti designu nebo umění v EU jsou zváni, aby do soutěže „e-Mark U Trust“ zaslali své nejnápaditější návrhy. Účastníci musí být zapsáni na akademii, univerzitě nebo vysoké škole v některém z 28 členských států EU. Soutěžní příspěvky musí být odeslány do 15. září 2014. Před přihlášením si přečtěte pravidla soutěžespecifikace,kde se dozvíte, jestli se můžete zúčastnit.

Zašlete svůj nápad!

Svůj návrh designu můžete zaslat pomocí těchto webových stránek v období od 3.července do 15. září 2014 (pro podrobnější informace klikněte na odkaz Odešlete svůj návrh).

Proč se zúčastnit? Jedním skvělým důvodem, proč se zúčastnit soutěže o značku důvěry EU, je možnost mít svůj výtvor na mnoha webových stránkách. Váš design také podpoří důvěru v internet a online služby.

Kromě toho může být vítězství v soutěži „e-Mark U Trust“ důležitým mezníkem vaší kariéry v designu.

Cena: Vítěz získá 5 000 EUR v hotovosti! Druhé místo? Čeká na Vás 3 500 EUR! Jste třetí? Obdržíte 1 500 EUR.

Vítěz a účastníci na druhém a třetím místě budou rovněž pozváni na slavnostní předání cen v Bruselu v létě roku 2015.