Είστε νέος καλλιτέχνης ή σχεδιαστής; Αναζητούμε ένα νέο σύμβολο για ασφαλέστερες και πλέον αξιόπιστες επιγραμμικές υπηρεσίες. Δηλώστε συμμετοχή, στείλτε την ιδέα σας στο διαγωνισμό e-mark U Trust, το δημιούργημά σας θα είναι ασφαλές σε αξιόπιστους ιστότοπους ανά την Ευρώπη• μη χάσετε την ευκαιρία που σας παρουσιάζεται!

Διαγωνισμός e-mark U Trust: περί τίνος πρόκειται;

Αναζητούμε ένα εντελώς νέο σύμβολο με το οποίο θα ενημερώνονται οι χρήστες του διαδικτύου αν μπορούν να εμπιστευθούν συγκεκριμένη επιγραμμική υπηρεσία κατά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής συναλλαγής. Καλείστε να σχεδιάσετε το σύμβολο για τις αναγνωρισμένης αξιοπιστίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αν είστε νέος καλλιτέχνης ή σχεδιαστής, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας e-mark U Trust και στείλτε μας το έργο σας. Εάν το σχέδιό σας κερδίσει, θα εμφανιστεί σε πολλούς ιστότοπους ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπίστευσης και στις 28 χώρες της ΕΕ, και ο νικητής θα επιβραβευθεί με 5.000 ευρώ!

Τι είναι οι ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπίστευσης;

Αν μετακομίσετε στο εξωτερικό για σπουδές, θα πρέπει να διεκπεραιωθεί σειρά διοικητικών διαδικασιών κατά την άφιξή σας στη νέα ενωσιακή χώρα προορισμού σας. Χάρη στις ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπίστευσης, δεν υπάρχει ανάγκη αυτοπρόσωπης μετάβασης στα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του πανεπιστημίου, μπορείτε να εγγραφείτε για τις σπουδές σας επιγραμμικά στις τοπικές αρχές.

Χρειάζεται να υπογράψετε έγγραφο; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, μπορείτε να το κάνετε με ηλεκτρονική υπογραφή! Χρειάζεται να το υποβάλετε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, μια ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα θα αποδείξει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί εγκαίρως! Χρειάζεστε απόδειξη παραλαβής; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, μια επιγραμμική ταχυδρομική υπηρεσία επίδοσης συστημένου ταχυδρομείου μπορεί να το διεκπεραιώσει! Μια νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ με θέμα Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπίστευσης προβλέπει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις υπηρεσίες πέραν των εθνικών συνόρων. Επίσης, γίνεται διάκριση μεταξύ μέσου και υψηλού επιπέδου ασφαλείας ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπίστευσης, οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπίστευσης.

Τι ζητάμε;

Χρειαζόμαστε ένα σήμα (σύμβολο ή λογότυπο) για τις ειδικές υπηρεσίες εμπίστευσης που θα χρησιμοποιηθεί στους ιστότοπους των παρόχων ειδικών υπηρεσιών εμπίστευσης και στις 28 χώρες της ΕΕ.

Το σήμα εμπίστευσης πρέπει να είναι απλό, πρωτότυπο και ευφυούς σύλληψης και να αποπνέει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και καθησύχασης

Πρέπει να εκπέμπει το μήνυμα ότι:

  • οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να πραγματοποιούν τις επιγραμμικές συναλλαγές τους με ασφάλεια και άνεση.
  •  Καθησυχάζονται διαπιστώνοντας ότι οι υπηρεσίες εμπίστευσης που θέλουν, συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ και ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις
  • Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπίστευσης μπορούν να καθησυχάσουν τους καταναλωτές των υπηρεσιών τους ως προς τη νομιμότητα και ποιότητά τους, η οποία είναι κανονιστικά ρυθμισμένη σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Το σήμα εμπίστευσης εξασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι αναγνωρισμένες και σύμμορφες με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό eIDAS.

Γιατί γίνεται ο διαγωνισμός αυτός;

Το 2016, θα θεσπιστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο σήμα ΕΕ για τους παρόχους ειδικών υπηρεσιών εμπίστευσης. Το εν λόγω σήμα εμπίστευσης ΕΕ θα μπορεί να χρησιμοποιείται εθελοντικά από τους παρόχους ειδικών υπηρεσιών εμπίστευσης που είναι εγκατεστημένοι στα 28 κράτη μέλη που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον ενωσιακό κανονισμό eIDAS. 

Σε ποιες περιστάσεις θα χρησιμοποιείται το σήμα εμπίστευσης;

Για παράδειγμα, πρόκειται να υπογράψετε σύμβαση ύψους 50.000 ευρώ για την αγορά εξοπλισμού για την επιχείρησή σας. Ο προμηθευτής βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι σας, με αποτέλεσμα να επιθυμείτε να υπογράψετε τη σύμβαση ηλεκτρονικά και όχι αυτοπροσώπως.

Συνδέεστε με το Διαδίκτυο για να αναζητήσετε έναν πάροχο ειδικών υπηρεσιών εμπίστευσης για να αγοράσετε πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών. Πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες του παρόχου που επιλέξατε είναι αξιόπιστες; Η σύμβαση είναι μεγάλης χρηματικής αξίας και θέλετε να είστε βέβαιοι ότι η υπηρεσία που πρόκειται να αγοράσετε παρέχει υψηλά επίπεδα ασφαλείας και είναι νομικά αναγνωρισμένη στην ΕΕ.

Βρίσκετε έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί το σήμα εμπίστευσης ΕΕ και αυτομάτως αποκτάτε την πεποίθηση ότι η ηλεκτρονική υπογραφή σας είναι ασφαλής.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Όλοι οι σπουδαστές καλών τεχνών και σχεδιασμού της ΕΕ καλούνται να υποβάλουν στο διαγωνισμό e-Mark U Trust τα πλέον καινοτόμα σχέδιά τους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή ή πανεπιστήμιο σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εγγραφές αυτές πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014. Πριν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, διαβάστε τους κανόνες που διέπουν τον διαγωνισμό και τις προδιαγραφές για να δείτε αν η υποψηφιότητά σας πληροί τις προϋποθέσεις!

Καταθέστε την ιδέα σας!

Μπορείτε να υποβάλετε την πρόταση σχεδίου σας μέσω του παρόντος ιστοτόπου από την 3 Ιουλ έως την 15η Σεπτεμβρίου 2014 (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον τόπο Submit your design).

Γιατί είναι σκόπιμο να συμμετάσχετε; Το να έχετε το δημιούργημά σας σε πολλούς ιστότοπους είναι μόνο ένας από τους μείζονες λόγους συμμετοχής στον διαγωνισμό EU Trust mark.  Το σχέδιό σας θα αναβαθμίσει επίσης την γενική εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και στις επιγραμμικές υπηρεσίες

Επιπλέον, η τυχόν επιβράβευση στον διαγωνισμό e-mark U Trust θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ορόσημο στην εξέλιξή σας ως σχεδιαστή.

Τα έπαθλα: Ο νικητής θα λάβει 5.000 ευρώ σε μετρητά! Έρχεστε δεύτερος; 3.500 ευρώ σας ανήκουν! Έρχεστε τρίτος; Λαμβάνετε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.500 ευρώ.

Επίσης, ο τελικός νικητής και οι δύο επιλαχόντες θα λάβουν πρόσκληση για την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2015.